Alati i pribor za održavanje

Alati i pribor za održavanje

Alati i pribor za održavanje

Uređaji, alati i pribor za olakšano i sigurno održavanje i zaštitu okoliša:

– čistači snijega, lopate za čišćenje snijega, kosilice, puhači lišća, agregati i pumpe za vodu.

– čistači i upijači ulja i kemikalija (sorbents)