Osobna zaštitna oprema-sve HRN EN norme. Najniže cijene!

Osobna zaštitna oprema – prodaja
Osobna zaštitna oprema visoke kvalitete u LifeLock prodajnom programu, pažljivo odabrana prema sigurnosnim zahtjevima i sukladno EU normama.
Zaštita tijela – osobna zaštitna odjeća
Zaštita nogu – osobna zaštitna obuća
Zaštita dišnih puteva – zaštitne maske, filteri
Zaštita glave i lica – zaštitne kacige, viziri, zaštitne naočale i dr.
Zaštita sluha – antifoni, antifoni, čepići za uši (plastični, silikonski, spužvasti)