Maske respiratori bez nepovratnog ventila Cofra Vertiflat FFP2

152,20  + PDV

Cijena se odnosi na 1 KARTON (400 komada maski).

Opis

Maske respiratori bez nepovratnog ventila Cofra Vertiflat FFP2

Maske respiratori bez nepovratnog ventila Cofra Vertiflat FFP2

Preklopna zaštitna maska koja dozvoljava široko vidno polje, učinkovito prianjanje uz lice i odgovarajuću udobnost. Svaka maska je posebno pakirana sama za sebe,  što je pogodno za ponovnu uporabu ako je moguće.

Lako se stavlja u džep kada se ne koristi.

Elastične trake klize duž maske kako bi objesile respirator oko vrata kada se maska ne koristi. Metalni vanjski nastavak za nos koristi se za podešavanje maske na licu presvučen je fleksibilnom plastikom. Struktura respiratora i materijali od kojih su respiratori proizvedeni su dugotrajni i dobro podnose vlažna okruženja.

Razina zaštite: FFP2 NR
Bez nepovratnog ventila
Namjena za zaštitu od: prašine, dima i magle
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Veličina: univerzalna

1 KUTIJA sadrži pakiranje od 20 komada maski.
Ambalaža: M021-K120A – 1 KARTON sadrži 20 KUTIJA, odnosno 400 kom maski.

RESPIRATORNI RIZIK

RESPIRACIONI RIZIK I ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA

Sredstva za zaštitu dišnog sustava su OZO III kategorije, zbog visokog rizika od smrti u slučaju kontaminacije dišnog trakta. Doista, ozbiljne štete uzrokovane udisanjem štetnih i otrovnih tvari čine respiratorni rizik jednim od najvećih rizika za ljudsko zdravlje i sigurnost.

ZAŠTITNA OPREMA ZA DIŠNE OPREME – KRITERIJI ZA IZBOR

Tijekom svake aktivnosti u kojoj su respiratorni uvjeti neuobičajeni i kod kojih postoji visok respiratorni rizik, potrebno je zaštititi se odgovarajućom maskom za disanje, koju je potrebno odabrati prema uvjetima zraka i količini kisika i kontaminanata u njemu. .
SASTAV ZRAKA ZAŠTITNA OPREMA ZA DIŠNE OPREME
Kisik (O 2 )
>17%
UREĐAJI ZA FILTRIRANJE
Učinkovito filtriraju zrak koji je zagađen plinovima, parama, prašinom, dimom i maglom. Koriste se kada su priroda i koncentracija zagađivača u zraku poznati i kada se može osjetiti miris.
      COFRA UREĐAJI

PRAŠE, DIME I MAGLE

  • FILTRIRAJUĆE POLUMASKE ZA ZAŠTITU OD ČESTICA – EN 149

PLINOVI, PARE, PRAŠINA, DIMOVI I MAGLE

  • POLUMASKE I ČETVRTIMASKE – EN 140
  • MASKE ZA PUNO LICE – EN 136
  • FILTRI ZA PRAŠINU – EN 143
  • FILTRI ZA PLIN I KOMBINIRANI FILTRI – EN 14387
Kisik (O 2 )
<17%
IZOLACIONA RESPIRATORNA OPREMA
Oni izoliraju korisnika od kontaminiranog zraka osiguravanjem čistog zraka uzetog iz izvora izvan kontaminiranog okoliša ili komprimiranim zrakom sadržanim u odgovarajućim zračnim bocama. Mogu se koristiti kada nije poznata priroda i koncentracija zagađivača u zraku, kada se ne osjeti miris i kada postoje tvari koje se ne mogu filtrirati.

TLV I KLASIFIKACIJA ONEČIŠĆIVANJA

TLV je vrijednost koja označava graničnu graničnu koncentraciju opasnih tvari kojoj radnik može biti izložen bez štetnih učinaka na zdravlje (dugotrajna izloženost do radne smjene).
Ako je koncentracija toksičnih kontaminanata u okolnom zraku iznad TLV-a (Granična vrijednost praga), morate se zaštititi uporabom uređaja za zaštitu dišnog sustava. Dolje su navedene različite vrste opasnih kontaminanata za ljudsko zdravlje:prašina: male krute čestice lebdeće u zraku koje nastaju drobljenjem krutog materijala. Primjer: glodanje, brušenje, glačanje i abrazivni postupci;
dimi: vrlo malo krutih čestica koje nastaju procesom isparavanja i zatim kondenzacije u krutom materijalu zbog visoke topline. Primjer: procesi lijevanja, zavarivanja i plamenog rezanja;
maglice: male kapljice tekućih materijala koje proizlaze iz procesa atomizacije tekućih materijala. Primjer: galvanizacija, miješanje ili proizvodnja metalne prašine;
plinovi: tvari slične zraku u smislu difuzije u okolišu. Plinovi kao što je ugljikov monoksid; ugljični dioksid; dušik i helij;
pare: to je plinovito stanje tvari koje su po prirodi krute ili tekuće, pa nastaju isparavanjem krutina i tekućina. Nafta je, na primjer, tekuća, ali lako isparava stvarajući paru; razrjeđivači i otapala također proizvode pare.