Okretna vrata za kontrolu pristupa i prolaska ljudi VTS Guard

Opis

Okretna vrata za kontrolu pristupa i prolaska ljudi VTS Guard

Okretna vrata za kontrolu pristupa i prolaska ljudi VTS Guard

V-okretnica je mobilna okretnica za gradilišta i prostore za događanja s brojnim opcijama opreme, koja se koristi za odvajanje ljudi i osiguranje mjesta. Može se pomicati pomoću džepova za viličar i ušica za dizalicu. Može se koristiti i mobilno i stacionarno. Dimenzije su 2000x2000x2410 mm s težinom od 1333 kg.

Širina prolaza 0,85m. Može se opremiti raznim kontrolama pristupa. Smjer zaključavanja podesiv preko profilnog cilindra. Standardno jednostrano, slobodno se okreće kada je bez napona. uklj. CEE utikač, elektromehanička upravljačka jedinica i servisni poklopac